01/06/2020 23:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nguyệt

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 19:12

 

Phiên âm

Sầu bả hồ tôn thác vãn soang (song),
Nhất luân quế phách ảnh thiên giang,
Khách hoài dục phóng Lư Câu[1] bộ,
Hà xứ nhàn lâu địch sổ xoang.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Chén rượu chiều tà chuốc dưới song,
Một vành bóng quế ánh nghìn sông.
Thưởng trăng rắp dạo cầu Lư nọ.
Hồi sáo lầu ai luống não lòng.
[1] Tên cây cầu trên sông Lư Câu, thuộc tỉnh Hà Bắc (Trung Hoa), một trong tám cảnh đẹp nổi tiếng ở Yên Kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Thu nguyệt