24/07/2024 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Lăng hoài cổ
金陵懷古

Tác giả: Tư Không Thự - 司空曙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2014 19:08

 

Nguyên tác

輦路江楓暗,
宮廷野草春。
傷心庾開府,
老作北朝臣。

Phiên âm

Liễn lộ giang phong ám,
Cung đình dã thảo xuân.
Thương tâm Dữu khai phủ[1],
Lão tác bắc triều thần.

Dịch nghĩa

Đường xe vua đi ven sông nay lá phong che rợp,
Xuân đã về, trong cung đình cũ chỉ toàn là cỏ dại.
Nghĩ mà thương cho quan khai phủ họ Dữu,
Phải làm quan cho triều đình phương bắc đến hết đời.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường vua đi lá phong che rợp
Cung đình xưa cỏ lớp lớp xuân
Dữu khai phủ đáng thương tâm
Làm quan triều bắc chung thân không về
Kim Lăng nay là thành phố Nam Kinh, thuộc tỉnh Giang Tô, xưa có tên là Kiến Nghiệp, kinh đô của sáu triều đại thời Nam Bắc triều.

[1] Tức Dữu Tín (513-581), tự Tử Sơn, người đất Tân Dã, nguyên là quan nước Lương thời Nam Bắc triều, đi sứ nước Tây Nguỵ, bị giữ lại ở Trường An, nhưng được phong quan chức. Tây Nguỵ bị diệt, ông lại bị buộc làm quan cho nhà Bắc Chu, quan tước lên tới Phiêu kỵ tướng quân, mở phủ như tam ti, nên người đương thời gọi ông là Dữu khai phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Thự » Kim Lăng hoài cổ