13/05/2021 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh lậu tử kỳ 4
更漏子其四

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi U Cốc Khách vào 28/02/2009 06:06

 

Nguyên tác

相見稀,
相憶久,
眉淺淡煙如柳。
垂翠幕,
結同心,
待郎熏繡衾。

城上月,
白如雪,
蟬鬢美人愁絕。
宮樹暗,
鵲橋橫,
玉簽初報明。

Phiên âm

Tương kiến hy,
Tương ức cửu,
Mi thiển đạm yên như liễu.
Thuỳ thuý mạc,
Kết đồng tâm,
Đãi lang huân tú khâm.

Thành thượng nguyệt,
Bạch như tuyết,
Thiền mấn mỹ nhân sầu tuyệt.
Cung thụ ám,
Thước kiều hoành,
Ngọc thiêm sơ báo minh.

Bản dịch của Nam Long

Thưa gặp nhau,
Sao nhớ mãi,
Mi liễu vẻ tơ mềm mại.
Rèm thuý rủ,
Chữ lồng đan,
Ướp chăn thêu đợi chàng.

Thành nguyệt sáng,
Chiếu bàng bạc,
Người đẹp tóc mây sầu cạn.
Cung ảm đạm,
Đẩu tinh dời,
Mõ canh báo sáng trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Canh lậu tử kỳ 4