23/09/2023 22:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 3
新嘉波竹枝詞其三

Tác giả: Phan Thanh Giản - 潘清僩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2019 23:49

 

Nguyên tác

暹羅清客滿前灘,
黑蛭紅灰虯鬣搬。
會使虯鬣闍婆子,
張帆笑傲輕波瀾。

Phiên âm

Tiêm La thanh khách mãn tiền than,
Hắc điệt hồng hôi cù liệp bàn.
Hội sứ cù liệp Đồ Bà tử,
Trương phàm tiếu ngạo khinh ba lan.

Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Tiêm La tiệm khách đầy trên bến
“Đỉa đen than đỏ” rầu sồm khuân
Sai khiến bọn râu sồm Đồ Bà.
Dương buồm ngạo nghễ với phong ba.
Nguồn: Tập san sử địa, số 7+8 - đặc khảo về Phan Thanh Giản, NXB Khai trí, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thanh Giản » Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 3