02/08/2021 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp ngâm (II)
雜吟

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 23:28

 

Nguyên tác

白雲初起麗江城,
暑氣纔秋天氣清。
城外山山皆暮色,
江頭樹樹各秋聲。
他鄉白髮老不死,
昨歲黃花今更生。
為我鴻山謝松石,
再無面目見同盟。

Phiên âm

Bạch vân sơ khởi Lệ Giang thành[1],
Thử khí tài thu, thiên khí thanh.
Thành ngoại sơn sơn giai mộ sắc,
Giang đầu thụ thụ các thu thanh.
Tha hương bạch phát lão bất tử,
Tạc tuế hoàng hoa kim cánh sinh.
Vị ngã Hồng Sơn tạ tùng thạch,
Tái vô diện mục kiến đồng minh.

Dịch nghĩa

Mây trắng mới nổi trôi trên thành sông Lệ
Hơi trắng vừa hết khí trời  trong
Ngoài thành núi núi đều là sắc chiều hôm
Đầu sông cây cây đều vang tiếng gió thu
Đầu bạc ở quê người, già mà chẳng chết
Hoa cúc vàng năm ngoái nay lại sinh
Hay vì ta tạ  lỗi với cây tùng và tảng đá ở non Hồng
Ta hông còn mặt mũi nào lại trông thấy bạn đồng minh nữa

Bản dịch của Đàm Giang

Trên thành sông Lệ mây trắng giăng
Hơi nắng vừa hết khí thu sang
Ngoài thành núi núi sắc chiều nhuốm
Đầu sông cây cối tiếng thu vang
Xa quê đầu bạc già còn sống
Cúc vàng năm trước lại nở rồi
Tạ từ non Lĩnh giùm ta nhé
Mặt nào nhìn lại bạn cùng thời
[1] Bức thành bên sông Nhật Lệ, tức là tỉnh thành Quảng Bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Tạp ngâm (II)