17/08/2022 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo xuân ký nữ
早春寄女

Tác giả: Trương Phiền - 張蘩

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/08/2014 23:36

 

Nguyên tác

梅向南枝發,
堪思寄隴頭。
春風吹繡帙,
曉日盪簾鉤。
惜別猶馀淚,
談禪未解愁。
何時一尊酒,
翦燭話西樓。

Phiên âm

Mai hướng nam chi phát,
Kham tư ký Lũng Đầu.
Xuân phong xuy tú trật,
Hiểu nhật đãng liêm câu.
Tích biệt do dư lệ,
Đàm thiền vị giải sầu.
Hà thời nhất tôn tửu,
Tiễn chúc thoại tây lâu[1].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mai nở phía cành nam
Gói nhớ gửi Lũng Đầu
Gió xuân đùa túi sách
Rèm sớm lay động lâu
Xa nhau còn vướng lệ
Vào thiền không hết sầu
Khi nào cùng nhắp chén
Cắt nến chuyện canh thâu
[1] Tiễn chúc là cắt hoa đèn cho đèn sáng hơn, để mẹ con tâm sự với nhau nhiều hơn. Câu này lấy ý từ thơ Lý Thương Ẩn: "Hà đương cộng tiễn tây song chúc, Khước thoại Ba Sơn dạ vũ thì" 何當共剪西窗燭,卻話巴山夜雨時.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Phiền » Tảo xuân ký nữ