08/08/2020 11:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm châu luỵ nhỏ sa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2015 15:15

 

Đêm nằm châu luỵ nhỏ sa,
Ướt đầm mái tóc chàng đà hay chưa?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm châu luỵ nhỏ sa