29/11/2021 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luỵ sa đưa chàng xuống huyệt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2015 15:38

 

Luỵ sa đưa chàng xuống huyệt,
Mai táng chàng rồi ly biệt ngàn năm.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Luỵ sa đưa chàng xuống huyệt