30/03/2023 22:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát
Song

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2008 04:23

 

Nguyên tác

Pull at the rope!
O, pull it high!
Let the white folks live
And the black boy die.
Pull it, boys,
With a bloody cry.
Let the black boy spin
While the white folks die.
The white folks die?
What do you mean,
The white folks die?
That black boy's
Still body Says
NOT I.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Rút dây đi!
Rút mạnh thêm vào!
Hãy để cho người da trắng sống
Còn thằng da đen, hãy chết đi!

Anh em ơi, rút nữa đi
Với những tiếng gào lên đẫm máu
Hãy để người da đen lủng lẳng
Còn những thằng da trắng chết đi!

Những người da trắng chết?
Anh muốn nói gì
Những người da trắng chết?

Cái xác lặng yên
Của chú da đen
đã nói:
Không phải tôi là người sẽ chết!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Bài hát