27/10/2021 07:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giấc mộng trắng

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 03/05/2009 23:23

 

1
Rừng xanh chết trắng một thời
cây giơ xương trắng lên trời mà ghê

Ve kêu trắng xác ngày hè
lau Khe Sanh trắng xuống khe Đầu Mầu

2
Đi từ trắng rợn cờ lau
xuôi miền cát trắng vẫn màu trắng thôi

Tuổi hai mươi trắng răng cười
trắng con đường Chín... bạn tôi không về

3
Nghe trăng trắng khúc nhạc ve
cơn mơ trắng xoá bốn bề hoa lau

Cồn Tiên áo trắng qua cầu
bạn tôi nằm dưới trắng phau Đông Hà
(Mùa hạ 1991)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Giấc mộng trắng