01/07/2022 02:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cũng một đời say

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 31/07/2008 22:58

 

Nằm trong bao, đợi tới phiên mình,
Cậu ấm nào không áo mới tinh!
Thân xác lửa thiêu, tàn trắng xoá,
Hương thừa đậm nhạt lấy làm vinh.
(13/1/1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Cũng một đời say