23/06/2021 11:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư quy kiến bức thuật tình Hải Dương Phạm Tham nghị công
思歸見逼述情海陽范參議公

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2011 02:04

 

Nguyên tác

人情悉似看潮初,
朝滿江皋夕已除。
底事使君今日意,
不隨潮水有盈虛。

Phiên âm

Nhân tình tất tự khán triều sơ,
Triêu mãn giang cao tịch dĩ trừ.
Để sự sứ quân[1] kim nhật ý,
Bất tuỳ triều thuỷ hữu doanh hư.

Dịch nghĩa

Tình người hệt như xem lúc đầu của nước triều,
Buổi sớm đầy bãi sông, buổi tối đã hết.
Tại sao ý hôm nay với vị sứ quân,
Chẳng theo nước triều khi đầy khi vơi?!

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Tình người giống hệt nước triều thôi,
Sớm rẫy đầy sông, tối lại lui.
Lòng với sứ quân sao khác vậy,
Chẳng theo con nước lúc đầy vơi.
Chưa rõ quan Tham nghị họ Phạm là nhân vật nào. Có ý kiến cho rằng có thể là Phạm trí Khiêm, cùng trong hội Tao đàn, cùng ở Viện Hàn lâm với Sái Thuận, và cùng là nhân sĩ Kinh Bắc.

Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978
[1] Là từ ngữ tôn xưng vị quan trấn thủ một địa phương, ở đây chỉ Phạm Tham nghị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Tư quy kiến bức thuật tình Hải Dương Phạm Tham nghị công