11/04/2021 18:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cùng

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi letam vào 07/05/2010 06:20

 

Xuân hứa nở bừng xuân hứa mới
Xuân chờ xuân đợi xuân bao dung
Người ở giữa đường còn đang hởi
Đời đang lướt tới hãy theo cùng.
Nguồn: Nhân dân số tết Canh Dần 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Cùng