07/03/2021 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Tống sứ tranh biện
與宋使爭辯

Tác giả: Lê Văn Thịnh - 黎文盛

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 29/05/2020 17:19

 

Nguyên tác

或曰:昨王師所取者當還,其守吏挈而歸明者,難復也。

文盛以為土有主,屬守吏挈而逃去,盜主之物也。主守自盜不赦之。賍盜物,寄賍法亦不許。況可汚於省籍乎!

Phiên âm

Hoặc viết: Tạc vương sư sở thủ giả đương hoàn, kỳ thủ lại khiết nhi quy minh giả, nan phục dã.

Văn Thịnh dĩ vi thổ hữu chủ, thuộc thủ lại khiết nhi đào khứ, đạo chủ chi vật dã. Chủ thủ tự đạo bất xá chi. Tang đạo vật, ký tang pháp diệc bất hứa. Huống khả ố ư tỉnh tịch hồ!

Bản dịch của Hoàng Xuân Hãn

Có người nói: Đất đai nào trước đây quân nhà vua đã đánh chiếm thì nên trả lại (cho Đại Việt), còn những đất đai mà bọn lại mục của họ (tự ý) đem dâng nộp để theo ta thì khó lòng trả lại.

Văn Thịnh cho rằng: Đất thì có chủ, bọn thuộc lại giữ đất đem dâng nộp và trốn đi, thì đất ấy thành vật ăn trộm của chủ. Coi giữ đất cho chủ lại tự ý lấy trộm tất không tha thứ được, mà ăn hối lộ và tàng trữ (của ăn trộm) pháp luật cũng không dung. Huống chi, (bọn chúng) lại có thể làm nhơ bẩn cả sổ sách của quý tỉnh hay sao?
Rút từ Tục tư trị thông giám trường biên của Lý Đảo đời Tống. Tiêu đề do nhóm biên soạn Thơ văn Lý Trần đặt.

Đây là một đoạn đối đáp của Lê Văn Thịnh với phái bộ Tống trong hội nghị Vĩnh Bình năm 1084 mà sách Tục tư trị thông giám trường biên đã ghi được.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Văn Thịnh » Dữ Tống sứ tranh biện