01/04/2023 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài xuân thập vịnh kỳ 09
懷春十詠其九

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 09:25

 

Nguyên tác

東風何事故參差,
吹起雲來又放歸。
不管鶯茫煙底樹,
空留鵲怨月中枝。
惜春意欲無人會,
題葉吟成只自知。
何日天門方便啓,
此生緣分付紅絲。

Phiên âm

Đông phong hà sự cố sâm si,
Xuy khởi vân lai hựu phóng quy.
Bất quản oanh mang yên để thụ,
Không lưu thước oán nguyệt trung chi.
Tích xuân ý dục vô nhân hội,
Đề diệp ngâm thành chỉ tự tri.
Hà nhật thiên môn phương tiện khải,
Thử sinh duyên phận phó hồng ti.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Gió Đông sao khéo trêu ngươi
Đã đưa mây đến lại rời mây đi
Trong cây oanh những não nề
Dưới trăng thước những ủ ê đầu cành
Tiếc Xuân ai có thấu tình
Ngâm thơ lá thắm chỉ mình mình hay
Cửa trời mở lúc nào đây
Kiếp này duyên phận cậy dây tơ hồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Hoài xuân thập vịnh kỳ 09