14/08/2022 00:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 037 (Như một người cha rã rời sung sướng)
Sonnet 037 (As a decrepit father takes delight)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/08/2021 10:25

 

Nguyên tác

As a decrepit father takes delight
To see his active child do deeds of youth,
So I, made lame by Fortune’s dearest spite,
Take all my comfort of thy worth and truth;
For whether beauty, birth, or wealth, or wit,
Or any of these all, or all, or more,
Entitled in thy parts, do crowned sit,
I make my love engrafted to this store:
So then I am not lame, poor, nor despised,
Whilst that this shadow doth such substance give
That I in thy abundance am sufficed,
And by a part of all thy glory live.
Look what is best, that best I wish in thee:
This wish I have; then ten times happy me!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Như một người cha rã rời sung sướng
Nhin đứa con xao động tuổi xuân thì,
Nên anh, để người yêu trả nhu mì,
Cho em về với bản năng xác thực;
Dù sinh ra, có giàu, khôn, đẹp thật,
Bất kỳ một, hay tất cả, hoặc thêm,
Xin hưởng trọn của em, hãy ngồi lên,
Cho tình yêu của anh sâu vào cửa ấy:
Không kém cỏi, nên anh không ái ngại,
Bóng tối này làm chất liệu cho đêm
Anh trong em say đắm dạt dào thêm,
Bởi một phần em thăng hoa cuộc sống.
Hãy nhìn xem, anh đưa em vào mộng:
Ước nguyện này; hạnh phúc mười lần hơn!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 037 (Như một người cha rã rời sung sướng)