01/04/2023 09:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mao đống dã nhân cư
茅棟野人居

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2008 10:31

 

Nguyên tác

茅棟野人居,
門前車馬疏。
林幽偏聚鳥,
溪闊本藏魚。
山果攜兒摘,
皋田共婦鋤。
家中何所有,
唯有一床書。

Phiên âm

Mao đống dã nhân cư,
Môn tiền xa mã sơ.
Lâm u thiên tụ điểu,
Khê khoát bản tàng ngư.
Sơn quả huề nhi trích,
Cao điền cộng thê sừ.
Gia trung hà sở hữu?
Duy hữu nhất sàng thư.

Dịch nghĩa

Nhà cỏ người quê ở,
Trước cửa xa ngựa thưa thớt.
Rừng vắng lặng chim thích đến,
Suối rộng vốn chứa cá.
Dắt con đi hái quả rừng,
Đất bên hồ cùng vợ bừa.
Trong nhà có gì?
Chỉ có một giường sách.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Nhà cỏ người quê ở
Trước nhà ít ngựa xe
Rừng sâu chim thích đến
Suối rộng cá ham về
Trái núi giắt con hái
Ruộng khe cùng vợ bừa
Trong nhà còn chi nữa?
Một giường đầy kinh thư.
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Mao đống dã nhân cư