19/01/2021 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ruộng gò cấy lúa ba xe

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 20/11/2008 06:21

 

Ruộng gò cấy lúa ba xe[1],
Thấy em còn nhỏ anh ve để dành.
Bài ca dao do bà Nguyễn Thị Cầu (sinh năm 1916) và bà Tô Thị Diệp (sinh năm 1932) đọc cho ghi lại.

[1] Tên một giống lúa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ruộng gò cấy lúa ba xe