28/11/2020 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dở người

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 10:42

 

Thức giấc nửa đêm ngẫm ngậm ngùi
Nửa đời trăn trở chuyện buồn vui
Suy thời chân nhũn đường lui tới
Tính vận run tay lộ tiến lùi
Ngớ ngẩn trông trời xem tốt xấu
Thẫn thờ ngắm đất đoán hên xui
Ương ương, dở dở không thầy thợ
Lỡ dở nhiều phen rước sụt sùi

22/05/2006
CSL
Hết thời hảo hán

Nghĩ thời thơ ấu dạ bùi ngùi
Cái thuở xuân thì thích quậy vui
Việc học ngày mai lo chẳng tới
Chuyện chơi bữa trước quyết không lùi
Ấy vì nghĩa khí mang danh xấu
Cũng tại anh hùng gánh tiếng xui
Hảo hán nay đành cam kiếp thợ
Trách chi bởi trẻ trót sần sùi

23/05/2006
CSL

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Dở người