09/08/2022 15:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dở người

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 10:42

 

Thức giấc nửa đêm ngẫm ngậm ngùi
Nửa đời trăn trở chuyện buồn vui
Suy thời chân nhũn đường lui tới
Tính vận run tay lộ tiến lùi
Ngớ ngẩn trông trời xem tốt xấu
Thẫn thờ ngắm đất đoán hên xui
Ương ương, dở dở không thầy thợ
Lỡ dở nhiều phen rước sụt sùi
22/05/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Dở người