16/08/2022 17:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đậu diệp hoàng (Thu thiên nhân tán tiểu đình không)
豆葉黃(鞦韆人散小庭空)

Tác giả: Trần Khắc - 陳克

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/09/2014 22:38

 

Nguyên tác

鞦韆人散小庭空,
麝冷燈昏愁殺儂,
獨有閒階兩袖風。
月朧朧,
一樹梨花細雨中。

Phiên âm

Thu thiên nhân tán tiểu đình không,
Xạ lãnh đăng hôn sầu sát nùng,
Độc hữu nhàn giai lưỡng tụ phong.
Nguyệt lung lung,
Nhất thụ lê hoa tế vũ trung.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Cột đu hiu quạnh quán không người
Hương lạnh đèn tàn dạ khó nguôi
Tay áo phất phơ thềm lững thững
Trăng mờ ảo
Cội lê trắng xoá bụi mưa rơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Khắc » Đậu diệp hoàng (Thu thiên nhân tán tiểu đình không)