15/06/2024 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giọt mưa tuổi nhỏ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/04/2021 06:33

 

Nhớ lần trở lại thơ ấu tuổi,
gặp em đứng hứng mưa mái tranh.
Nước gieo cánh trắng bàn tay nhỏ,
anh nghe hoa nở giữa tim mình.
Thanh Trì 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Giọt mưa tuổi nhỏ