31/05/2023 09:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Day dứt

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/07/2021 05:58

 

Quê cũ lưu ký ức,
lá xanh mong ngóng cội về.
Tình xưa ghim đáy ngực,
sợi buồn giăng mắc người đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Day dứt