05/12/2022 14:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị đệ
示弟

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 18/11/2016 22:15

 

Nguyên tác

別弟三年後,
還家一日餘。
醁醽今夕酒,
緗帙去時書。
病骨猶能在,
人間底事無。
何須問牛馬,
拋擲任梟盧。

Phiên âm

Biệt đệ tam niên hậu,
Hoàn gia nhất nhật dư.
Lục linh[1] kim tịch tửu
Tương pho[2] khứ thời thư.
Bệnh cốt do năng tại,
Nhân vấn để sự vô?
Hà tu vấn ngưu mã[3],
Phao trịch nhiệm kiêu lô[4]!

Dịch nghĩa

Xa em sau ba năm,
Về nhà đã hơn một ngày.
Chiều nay em đãi anh rượu lục linh,
Còn trả lại túi đựng sách thời đã qua.
Bệnh thấp khớp vẫn còn,
Chuyện trong cõi người chấm hết hay sao?
Đừng hỏi sao đặt vào ngưu, mã,
Mà không đặt kiêu, lô!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau ba năm xa em ứng thí
Đã về nhà sấp sỉ hai ngày
Lục linh rượu quý chiều nay
Lại còn túi sách từ ngày anh đi
Bệnh thấp khớp vẫn y như trước
Còn chuyện đời hết được hay sao?
Hỏi sao ngưu mã đặt vào
Kiêu lô không đặt, biết sao trả lời!
Tác giả viết bài này khoảng năm 813 khi ông lên kinh đô ứng thi, nhưng bị đuổi về vì cha ông tên Lý Tấn Túc, trùng với tên vua đương thời.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007
[1] Tên một thứ rượu ngon thời Đường.
[2] Túi đựng sách làm bằng lụa màu vàng.
[3, 4] Ngưu, mã, kiêu, lô: là 4 trong 6 con vật của môn đánh bạc sóc đĩa thời Đường. Tác giả nói với em, ông được ứng thi hay bị đuổi về cũng như đánh bạc, được thua có chi mà nói.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Thị đệ