19/08/2022 08:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy để em thuộc về tôi
Let it be me

Tác giả: Bob Dylan - Robert Allen Zimmerman

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/10/2020 08:21

 

Nguyên tác

I bless the day I found you
I want my arms around you
And so I beg you: Let it be me.

Don’t take this heaven from one
If you must cling someone
Now and forever, let it be me.

Each time we meet, love
I find complete love
Without your sweet love, what would life be?

So never leave me lonely
Tell me that you love me only
And say you’ll always let it be me.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Phúc thay ngày mới gặp em
Vòng tay tôi muốn ôm em thật đầy
Xin em: Hãy ở lại đây.

Thiên đường không phải của ai chốn này
Nếu em phải bám vào ai
Giờ và mãi mãi, hãy hoài bên tôi.

Mỗi lần gặp gỡ em yêu
Là tôi tìm thấy tình yêu vẹn toàn
Không có tình em nồng nàn
biết đời tôi sẽ hoang đàng ra sao?

Cô đơn đừng để cho nhau
Nói đi, em chỉ một câu yêu người
Trọn đời em thuộc về tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bob Dylan » Hãy để em thuộc về tôi