07/05/2021 05:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa công 1
車攻 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2015 10:45

 

Nguyên tác

我車既攻,
我馬既同。
四牡龐龐,
駕言徂東。

Phiên âm

Ngã xa ký công,
Ngã mã ký đồng.
Tứ mẫu lung lung,
Giá ngôn tồ Đông.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xe của ta nay đều vững chắc
Ngựa của ta cũng rất chọn đồng
Bốn con ngựa đực mãnh hùng
Thắng vào để chạy sang vùng Đông đô
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xa công 1