27/09/2023 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát Tường tự tăng cầu các danh
吉祥寺僧求閣名

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2007 03:52

 

Nguyên tác

過眼榮枯電與風,
久長那得似花紅。
上人宴坐觀空閣,
觀色觀空色即空。

Phiên âm

Quá nhãn vinh khô điện dữ phong,
Cửu trường na đắc tự hoa hồng.
Thượng nhân yến toạ quan không các,
Quan sắc quan không sắc tức không.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió và chớp, tươi xinh, khô héo
Trường cửu không thể ví hoa hồng
Trên tiệc thượng nhân xem gác trống
Xem sắc xem không, không sắc không

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Cát Tường tự tăng cầu các danh