30/06/2022 00:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự hoạ Lưu Xuân đường sơn thuỷ đại bình đề kỳ thượng
自畫留春堂山水大屏題其上

Tác giả: Triều Bổ Chi - 晁補之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 13/10/2013 16:39

 

Nguyên tác

胸中正可吞雲夢,
盞里何妨對圣賢。
有意清秋入衡霍,
為君無盡寫江天。

Phiên âm

Hung trung chính khả thôn vân mộng,
Trản lý hà phương đối thánh hiền[1].
Hữu ý thanh thu nhập Hành Hoắc[2],
Vị quân vô tận tả giang thiên.

Dịch nghĩa

Lòng có thể chứa cả mây trời
Chuyện cái chén không sao đói với thánh hiền
Có ý định thu sang lên tận Hành Hoắc
Vì bác vẽ Trời sông mênh mang.

Bản dịch của Hà Như

Lòng mơ chứa cả chín tầng mây
Chén rượu, thánh hiền khó đổi thay
Ý định sang thu lên Hành Hoắc
Sông trời bác giỏi vẽ tô đầy
Bài này tuyển từ Kê lặc tập quyển 22, bản Tứ khố toàn thư. Năm thứ tư Hy Ninh, Thái Kinh chuyên quyền xếp 309 người, Tư Mã Quang là “Nguyên Hựu gian đảng”. Tác giả cũng không ngoài danh sách đó, từ lang trung bộ lễ, kiêm quốc sử biên tu biến làm tri phủ Hà Trung, chẳng bao lâu lại đổi sang tri Hồ Châu, Mật Châu. Cuộc đảng tranh thay đổi bất thường, khiến ông chán ngán đối với chính trị, nên dứt khoát từ chức về quê. Nhưng mấy năm sau ông lại bị khởi dụng làm tri Tứ Châu. Lúc này tuy ông làm quan nhưng lòng đã hướng về giang hồ. Năm Đại Quan thứ tư, ông làm bài thơ này để gửi gắm nội hàm khoáng đạt. Ngoài làm thơ, ông còn là một danh hoạ, bức tranh “Lưu Xuân đường sơn thuỷ” là một tác phẩm ông lấy làm tâm đắc.

[1] Người xưa gọi người uống rượu mà tỉnh là thánh, còn say là hiền. Ý câu này là vài chén rượu có làm sao đâu với bậc tửu lượng cao.
[2] Tức Hành Sơn, Hoắc Sơn, ở Hồ Nam, có tài vẽ sơn thuỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triều Bổ Chi » Tự hoạ Lưu Xuân đường sơn thuỷ đại bình đề kỳ thượng