22/10/2021 08:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng ký Lý thập ngũ bí thư Văn Ngại kỳ 2
奉寄李十五祕書文嶷其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 22:38

 

Nguyên tác

行李千金贈,
衣冠八尺身。
飛騰知有策,
意度不無神。
班秩兼通貴,
公侯出異人。
玄成負文彩,
世業豈沉淪。

Phiên âm

Hành lý thiên kim tặng,
Y quan bát xích thân.
Phi đằng tri hữu sách,
Ý độ bất vô thần.
Ban trật kiêm thông quý,
Công hầu xuất dị nhân.
Huyền Thành[1] phụ văn thái,
Thế nghiệp khởi trầm luân.

Dịch nghĩa

Đồ tặng mang theo giá đến ngàn vàng,
Áo mũ trên thân hình tám thước.
Bay nhảy biết là có phương pháp,
Ý tứ không phải là không có suy nghĩ.
Ngạch trật trong hàng ngũ quan lại cao, lại hưởng phú quý,
Bậc công hầu xuất thân từ những người kỳ lạ.
Huyền Thành nhờ có tài về văn học,
Cái sự nghiệp trên đời há bị bấp bênh.

Bản dịch của Phạm Doanh

Quà ngàn vàng mang theo,
Tám thước thân áo mũ.
Có cách biết nhảy bay,
Mức hiểu, ý làm chủ.
Ngạch trật thêm sang giầu,
Công hầu trao kẻ lạ.
Huyền Thành tài văn nhờ,
Sự nghiệp há lỡ dở.
(Năm 766)

[1] Vi Hiền 韋賢 (148 tr. CN - 60 tr.CN) tự Trường Nhụ 長孺, là một đại thần thời Tây Hán, có bốn con đều làm nên. Vi Huyền Thành 韋玄成 là con út, có tài văn học, làm tới thừa tướng, giống cha. Người đời sau dùng hoàn cảnh này mô tả việc con nối chí cha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng ký Lý thập ngũ bí thư Văn Ngại kỳ 2