13/08/2022 07:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tùng Tư độ vọng giáp trung
松滋渡望峽中

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2009 23:08

 

Nguyên tác

渡頭輕雨灑寒梅,
雲際溶溶雪水來。
夢渚草長迷楚望,
夷陵土黑有秦灰。
巴人淚應猿聲落,
蜀客船從鳥道迴。
十二碧峰何處所,
永安宮外是荒臺。

Phiên âm

Độ đầu khinh vũ sái hàn mai,
Vân tế dung dung tuyết thuỷ lai.
Mộng chử[1] thảo trường mê Sở vọng,
Di Lăng[2] thổ hắc hữu Tần hôi.
Ba nhân lệ ứng viên thanh lạc,
Thục khách thuyền tòng điểu đạo hồi.
Thập nhị bích phong[3] hà xứ sở,
Vĩnh An[4] cung ngoại thị hoang đài.

Dịch nghĩa

Mưa nhẹ nơi đầu bến tưới ướt cây mai lạnh,
Sông do tuyết tan từ chân mây chảy tới.
Bãi cát dài đầm Vân Mộng là cảnh đất Sở ngắm đẹp mê hồn,
Di Lăng đất đen như tro tàn quân nhà Tần thiêu huỷ năm nào.
Người đất Ba rơi lệ khi nghe vượn hú,
Thuyền du khách đất Thục theo hướng chim bay trở về.
Mười hai ngọn núi biếc nay ở đâu,
Bên ngoài cung Vĩnh An là Dương đài hoang phế.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bến sông mưa nhẹ đẫm mai gầy
Nước tuyết tan lan đến tự mây
Đầm Mộng cỏ um miền Sở khuất
Di Lăng đất xám khói Tần đây
Đường chim khách Thục dong thuyền lại
Tiếng vượn dân Ba ứa lệ đầy
Đâu đó mười hai chòm núi ngọc
Dương Đài ngoài điện Vĩnh An đây
Tác giả làm bài này khoảng năm 821. Lúc đó ông đang làm thứ sử Liên châu được lệnh đi làm thứ sử Quỳ châu. Trên đường đi Quỳ châu, khi qua bến Tùng Tư, ông đối cảnh sinh tình. Tùng Tư nay là huyện cùng tên ở tỉnh Hồ Bắc. Giáp trung là vùng có ba con kẽm trên sông Trường Giang, khúc ở ranh giới hai tỉnh Tứ Xuyên và Hồ Bắc.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Đầm Vân Mộng ở ranh giới Hồ Nam, Hồ Bắc.
[2] Nay là thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Xưa, khoảng năm 278, tướng nước Tần là Bạch Khởi tấn công và thiêu rụi thành này.
[3] Quần thể 12 ngọn núi biếc trong giáp trung, nơi có Dương Đài.
[4] Tên cung trong thành Bạch Đế, nơi tiên chủ Lưu Bị thua trận chết bệnh tại đây. Thành này trong Quỳ Châu, do Công Tôn Thuật xây và xưng đế khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Tiền Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Tùng Tư độ vọng giáp trung