16/04/2021 14:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư tứ Dương khế tử Hồng
書賜楊契子洪

Tác giả: Ninh Tốn - 寧遜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 22:21

 

Nguyên tác

梦中相訪十年前,
今見君兒淚泫然。
有後定知賢者夀,
想君死日即生年。

Phiên âm

Mộng trung tương phỏng thập niên tiền,
Kim kiến quân nhi lệ huyễn nhiên.
Hữu hậu đình tri hiền giả thọ,
Tương quân tử nhật tức sinh niên.

Dịch nghĩa

Tìm gặp nhau trong mộng đã mười năm,
Nay thấy con anh, nhỏ thầm giọt lệ.
Có người nối dõi, biết chắc người hiền là sống lâu,
Tưởng anh đã chết như anh còn sống.

Bản dịch của Thạch Can

Gặp anh trong mộng mười năm trước,
Thấy cháu hôm nay, lệ ứa quanh.
Có hậu hẳn là hiền lại thọ,
Tưởng anh lúc chết ấy năm sinh.
Bạn họ Dương tức Dương Nguyễn Huống, đỗ tiến sỹ năm Cảnh Hưng thứ 33 (trước Ngô Thì Nhậm 3 năm), làm Hiến sát sứ Hải Dương, chết năm 32 tuổi. Con là Dương Nguyên Hồng, mồ côi từ lúc 3 tuổi, nhờ có bạn đồng khoa với cha nhận về nuôi, lúc này Hồng khoảng 12, 13 tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ninh Tốn » Thư tứ Dương khế tử Hồng