29/07/2021 13:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương chồng phải luỵ cùng chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:42

 

Thương chồng phải luỵ cùng chồng
Đắng cay phải chịu, mặn nồng phải cam
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thương chồng phải luỵ cùng chồng