03/07/2022 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạp nhật
臘日

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2014 17:57

 

Nguyên tác

臘日常年暖尚遙,
今年臘日凍全消。
侵陵雪色還萱草,
漏洩春光有柳條。
縱酒欲謀良夜醉,
歸家初散紫宸朝。
口脂面藥隨恩澤,
翠管銀罌下九霄。

Phiên âm

Lạp nhật thường niên noãn thượng dao,
Kim niên lạp nhật đống toàn tiêu.
Xâm lăng tuyết sắc hoàn huyên thảo,
Lậu tiết xuân quang hữu liễu điều.
Túng tửu dục mưu lương dạ tuý,
Quy gia sơ tản tử thần triều.
Khẩu chi diện dược tuỳ ân trạch,
Thuý quản ngân anh há cửu tiêu.

Dịch nghĩa

Hàng năm các ngày tháng chạp thì còn lâu trời mới ấm,
Năm nay ngày chạp thì băng giá đã gần như tan hết.
Cỏ huyên lấn át hết cả màu tuyết,
Cành liễu để hé lộ ánh sáng mùa xuân.
Sẵn rượu nên tính đêm vui say,
Về đến nhà khi vừa tan bữa chầu nơi cung Tử Vi.
Tuỳ theo ơn huệ mà có phấn mặt, sáp môi,
Ống xanh, bình bạc từ trên trời rơi xuống đó!

Bản dịch của Nhượng Tống

Mọi năm ngày chạp ấm còn xa
Ngày chạp năm nay rét đã qua
Lá nẩy, huyên đề màu tuyết xuống
Cành tơ, liễu hé ánh xuân ra
Về nhà, điện ngọc chầu vừa vãn
Sẵn rượu, đêm lành uống chẳng tha
Phấn mặt, ấp môi ơn rải khắp
Ống xanh, bình bạc tự trời sa
(Năm 757)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lạp nhật