27/09/2022 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ lãnh
夜冷

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 29/04/2010 05:16

 

Nguyên tác

樹繞池寬月影多,
村砧塢笛隔風蘿。
西亭翠被餘香薄,
一夜將愁向敗荷。

Phiên âm

Thụ nhiễu trì khoan nguyệt ảnh đa,
Thôn châm ổ địch cách phong la.
Tây đình thuý bị dư hương bạc,
Nhất dạ tương sầu hướng bại hà.

Dịch nghĩa

Hàng cây quanh mặt hồ rộng làm bóng trăng thêm nhiều,
Gió đưa tiếng chày giặt áo, tiếng sáo trong thôn xóm qua màn.
Chốn tây đình, tấm chăn xanh còn vương làn hương ngày trước nhạt nhoà,
Cả đêm ta đem nỗi sầu giải tỏ với sen tàn.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Hồ rộng cây che ánh nguyệt tràn,
Sáo chày thôn xóm gió đưa sang.
Tây đình chăn thuý vương hương cũ,
Sầu giãi sen tàn, bóng tối lan.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Dạ lãnh