31/03/2023 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mắt nàng kéo sợi tình yêu

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 11:18

 

Mắt nàng kéo sợi tình yêu
Cho chàng điên đảo ấp iu tối ngày.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mắt nàng kéo sợi tình yêu