30/09/2022 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp hậu thiên
答後篇

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 19/08/2016 13:08

 

Nguyên tác

昔日慵工記姓名,
遠勞辛苦寫西京。
近來漸有臨池興,
為報元常欲抗行。

Phiên âm

Tích nhật dong công ký tính danh[1],
Viễn lao tân khổ tả Tây kinh[2].
Cận lai tiệm hữu lâm trì hứng,
Vi báo Nguyên Thường[3] dục kháng hành[4].

Dịch nghĩa

Ngày trước lười biếng, thư pháp chỉ để viết họ và tên,
Trương Hành đã mất nhiều công sức để viết “Tây kinh phú”.
Gần đây có hứng thú luyện tập tinh thông thư pháp,
Xin loan báo sẽ cùng Nguyên Thường tranh tài.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày trước lười chỉ biên tên họ
Phú Tây kinh người cố công làm
Gần đây thư pháp lại ham
Nguyên Thường tranh thắng xin loan tin này.
Liễu Tông Nguyên gửi tác giả hai bài mang tiêu đề Trùng tặng. Đây là bài ông hồi đáp bài thứ hai.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Hạng Vũ (người tranh thiên hạ với Lưu Bang) thủa nhỏ học văn không được, cha chú có trách, ông nói học để viết được họ và tên là đủ rồi.
[2] Nói về bài Tây kinh phú của Trương Hành. Tây kinh tức kinh đô Trường An, để đối với Đông đô Lạc Dương.
[3] Tự của Chung Diêu, người đương thời với tác giả.
[4] Mượn trong câu nói của Vương Hy Chi: “Thư pháp của tôi so với Chung Diêu thì kháng hành, so với Trương Chi thì hành.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Đáp hậu thiên