01/12/2021 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc lâu xuân
玉樓春

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi U cốc khách vào 28/07/2014 23:37

 

Nguyên tác

紅酥肯放瓊苞碎,
探著南枝開遍未。
不知醞藉幾多香,
但見包藏無限意。

道人憔悴春窗底,
悶損闌杆愁不倚。
要來小酌便來休,
未必明朝風不起。

Phiên âm

Hồng tô khẩn phóng quỳnh bao toái,
Thám trước nam chi khai biến vị.
Bất tri ôn tạ kỷ đa hương,
Đãn kiến bao tàng vô hạn ý.

Đạo nhân tiều tuỵ xuân song để,
Muộn tổn lan can sầu bất ỷ.
Yếu lai tiểu trước tiện lai hưu,
Vị tất minh triêu phong bất khỉ (khởi).

Bản dịch của Nam Long

Chực mở đài hoa tung cánh đỏ,
Dò thử cành nam bung hết chửa?
Nào hay chất chứa mấy hương thơm,
Đã thấy ấp ôm muôn ý ngỏ.

Rằng bậu cửa xuân người vàng võ,
Sầu héo lan can buồn chẳng tựa.
Nên đem rượu rót cứ làm thôi,
Chưa chắc ngày mai không nổi gió.
Theo Lý Thanh Chiếu giản minh niên biểu của Trần Tổ Mỹ, bài từ này sáng tác năm Sùng Ninh thứ 3 (1104).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Ngọc lâu xuân