28/03/2023 01:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phùng lão nhân
逢老人

Tác giả: Ẩn Loan - 隱巒

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2013 06:39

 

Nguyên tác

路逢一老人,
兩鬢白如雪。
一里二里行,
四回五回歇。

Phiên âm

Lộ phùng nhất lão nhân,
Lưỡng mấn bạch như tuyết.
Nhất lý nhị lý hành,
Tứ hồi ngũ hồi yết.

Dịch nghĩa

Trên đường gặp một ông lão,
Hai bên tóc mai bạc như tuyết.
Cụ đi có một hai dặm,
Phải nghỉ tới bốn năm lần.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên đường gặp ông già
Tóc mai bạc như tuyết
Đi có một hai dặm
Bốn năm lần nghỉ mệt

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ẩn Loan » Phùng lão nhân