22/05/2024 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mỹ Bi hành
渼陂行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/01/2014 18:10

 

Nguyên tác

岑參兄弟皆好奇,
攜我遠來遊渼陂。
天地黤慘忽異色,
波濤萬頃堆琉璃。
琉璃汗漫泛舟入,
事殊興極懮思集。
鼉作鯨吞不復知,
惡風白浪何嗟及。
主人錦帆相為開,
舟子喜甚無氛埃。
鳧鷖散亂棹謳發,
絲管啁啾空翠來。
沈竿續蔓深莫測,
菱葉荷花靜如拭。
宛在中流渤澥清,
下歸無極終南黑。
半陂已南純浸山,
動影裊窕冲溶間。
船舷暝戛雲際寺,
水面月出藍田關。
此時驪龍亦吐珠,
馮夷擊鼓群龍趨。
湘妃漢女出歌舞,
金支翠旗光有無。
咫尺但愁雷雨至,
蒼茫不曉神靈意。
少壯幾時奈老何,
向來哀樂何其多。

Phiên âm

Sầm Tham huynh đệ giai hiếu kỳ,
Huề ngã viễn lai du Mỹ Bi.
Thiên địa yểm thảm hốt dị sắc,
Ba đào vạn khoảnh đồi lưu ly.
Lưu ly hãn mạn phiếm chu nhập,
Sự thù hứng cực ưu tư tập.
Đà tác kình thôn bất phục tri,
Ác phong bạch lãng hà ta cập.
Chủ nhân cẩm phàm tương vi khai,
Chu tử hỉ thậm vô phân ai.
Phù ê tán loạn trạo âu phát,
Ty quản trù thu không thuý lai.
Trầm can tục mạn thâm mạc trắc,
Lăng diệp hà hoa tĩnh như thức.
Uyển tại trung lưu Bột Hải thanh,
Há quy vô cực chung nam hắc.
Bán pha dĩ nam thuần tẩm sơn,
Động ảnh diểu điệu xung dung gian.
Thuyền huyền minh kiết vân tế tự,
Thuỷ diện nguyệt xuất lam điền quan.
Thử thì ly long diệc thổ châu,
Phùng Di[1] kích cổ quần long xu.
Tương phi[1], Hán nữ[1] xuất ca vũ,
Kim chi thuý kỳ quang hữu vô.
Chỉ xích đãn sầu lôi vũ chí,
Thương mang bất hiểu thần linh ý.
Thiếu tráng kỷ thì nại lão hà,
Hướng lai ai lạc hà kỳ đa.

Dịch nghĩa

Anh em ông Sầm Tham vốn ưa thích cái lạ,
Dắt tôi đi thăm cảnh Mỹ Bi.
Trời đất vùng này bỗng nhiên có sắc lạ,
Ngàn đợt sóng tạo thành những lớp ngọc lưu ly.
Những hạt ngọc lưu ly đó lan ra đi vào đáy thuyền,
Cứ hễ vui quá thì hoá buồn.
Lo có thuồng luồng cá mập nuốt mình biết đâu chừng,
Gió chướng với sóng bạc đâu nói sao cho hết.
Buồm gấm của chủ nhân vội mở ra,
Lái đò mừng rơn: trời không mây vẩn.
Hải âu, cò vạc bay tứ tán, tiếng hát đò dưa vang lên,
Đàn sáo vang động trong khung trời.
Buông cần nối dây cũng chẳng tới đáy,
Hoa ấu lá sen sạch như mới rửa.
Nhìn quanh tưởng như ở Bột Hải trong vắt,
Dưới xa xa là núi Chung Nam đen xám.
Nửa đầm phía nam là núi đảo lô nhô,
Bóng núi long lanh dưới đáy hồ.
Tiếng khánh từ chùa Vân Tế đưa lại như ngang mạn thuyền,
Và trên mặt nước, bóng trăng hiện ra nơi cửa núi Lam Điền.
Đúng lúc này rồng đen cũng nhả hạt châu,
Phùng Di đánh trống và đàn rồng tới chầu.
Tương phi, Hán nữ cùng ra múa hát,
Cán vàng cờ biếc rực lên như không đâu có.
Trong tấc gang thôi mà buồn vì cơn mưa kéo tới,
Ý của các vị thần mờ mịt quá ai mà hiểu nổi.
Trai trẻ mấy lúc mà già đã tới ngay rồi,
Lại kể tới vui buồn được mấy nỗi?

Bản dịch của Nhượng Tống

Anh em Sầm Sâm[2] đều hiếu kỳ
Đem ta lại chơi chỗ Mỹ Bi
Đen rầm, trời đất bỗng đổi sắc
Sóng dồn muôn lớp: cồn lưu ly
Lưu ly tung toé, buông thuyền tới
Cao hứng qua rồi, sinh nghĩ ngợi:
Giải rình, mập nuốt biết đâu chừng
Gió quái, sóng ma, thôi hết nói
Buồm gấm chủ nhân mở phong phanh
Lái đò mừng quýnh: trời quang rênh
Mòng, le bay tản: tiếng hát cất
Đàn sáo vang động từng không xanh
Buông cần, nối dây đáy không tới
Lá ấu, hoa sen sạch như dội
Nhìn quanh phảng phất bể Bột trong
Ngắm xa mờ mịt ngàn nam tối
Về nam, hồ ngập núi lô nhô
Bóng núi long lanh rỡn đáy hồ
Mặt nước, ải soi vầng nguyệt hé
Trong mây, chùa vọng dịp chèo đua
Lúc ấy, rồng đen nhả ngọc châu
Bằng Ri[3] thúc trống, các rồng chầu
Nàng Hán, chúa Tương cùng hát múa
Tán, cờ lấp loáng chẹn muôn màu
Tấc, gang chỉ ngại cơn mưa kéo
Ý các thần thiêng, ai dễ hiểu?
Trẻ trung mấy lúc? Già theo chân!
Tẻ tẻ, vui vui, biết mấy lần?
(Năm 754)

Mỹ Bi ở phía tây thành Hộ Huyện khoảng hơn một dặm, đời Đường là nơi ngâm vịnh của nhiều thi nhân.


[1] Phùng Di, Tương phi, Hán nữ là các vị thần ở dưới nước.
[2] Cách phiên âm chữ "Sầm Tham" của dịch giả.
[3] Cách phiên âm chữ "Phùng Di" của dịch giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mỹ Bi hành