23/03/2023 16:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mỹ Côi tự thuật (Tự thuật cảnh Mỹ Côi)

Tác giả: Bùi Xương Tự - 裴昌嗣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2008 20:58

 

Thu mảng tin xuân báo hạn lành,
Cảnh thanh chiều khách mới càng thanh.
Quải hàng[1] thông nhuộm xanh pha tán,
Chiếm bảng mai khoe bạc rỡ cành
Mòn ráng[2] phủ thơm phong tám bức,
Đèn trăng khôn rạng suốt năm canh.
Chén dâng kính chúc hoàng vương thọ
Tuổi sánh Nam sơn ví lão Bành[3].
Nguyên dẫn (nguyên văn bằng chữ Hán): Ta vâng lệnh triều đình làm lễ báo công. Lúc này bầu trời trong sáng, cảnh tượng hiền hoà. Mù tan gió lặng, trăng sáng sao trong. Đỉnh núi chót vót, cây cối sum suê. Mai khoe hương tuyết, thông rợp tán mây. Sách vở đầy nhà, thú vui không kể. Bốn vẻ đẹp đủ đầy, bảy vần thơ gợi mở.

Bài thơ làm trong thời kỳ làm Tri phủ phủ Nghĩa Hưng.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986
[1] Sắp hàng.
[2] Ráng mây, ráng trời.
[3] Tức Bành Tổ, nhân vật truyền thuyết, tương truyền sống được 800 tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Xương Tự » Mỹ Côi tự thuật (Tự thuật cảnh Mỹ Côi)