27/06/2022 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng tòng đệ
贈從弟

Tác giả: Lưu Trinh - 劉楨

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2008 01:30

 

Nguyên tác

亭亭山上松,
瑟瑟谷中風。
風聲一何盛?
松枝一何勁?
冰霜正慘愴,
終歲常端正。
豈不羅凝寒,
松柏有本性。

Phiên âm

Đình đình sơn thượng tùng,
Sắt sắt cốc trung phong.
Phong thanh nhất hà thịnh?
Tùng chi nhất hà kình?
Băng sương chính thảm sảng,
Chung tuế thường đoan chính.
Khởi bất la ngưng hàn,
Tùng bách hữu bản tính.

Bản dịch của (Không rõ)

Sừng sững thông trên núi,
Ào ào gió dưới hang.
Gió quạt sao dữ thế?
Thông đứng sao hiên ngang!
Sương tuyết đang dày phủ,
Năm tàn vẫn đoan trang.
Há chẳng lo rét đến,
Kiên trinh vốn tính thường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trinh » Tặng tòng đệ