09/08/2022 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Củng Lạc chu hành nhập Hoàng Hà tức sự, ký phủ huyện liêu hữu
自鞏洛舟行入黃河即事,寄府縣僚友

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/11/2013 13:29

 

Nguyên tác

夾水蒼山路向東,
東南山豁大河通。
寒樹依微遠天外,
夕陽明滅亂流中。
孤村幾歲臨伊岸,
一雁初晴下朔風。
為報洛橋遊宦侶,
扁舟不系與心同。

Phiên âm

Giáp thuỷ thương sơn lộ hướng đông,
Đông nam sơn khoát đại hà thông.
Hàn thụ y vi viễn thiên ngoại,
Tịch dương minh diệt loạn lưu trung.
Cô thôn kỷ tuế lâm y ngạn,
Nhất nhạn sơ tình há sóc phong.
Vị báo Lạc Kiều du hoạn lữ,
Thiên chu bất hệ dữ tâm đồng.

Bản dịch của Huyền Lâm .

Nước biếc non xanh hướng tới đông
Đông nam núi rộng một dòng sông
Mịt mùng cây lạnh trời xa thẳm
Quạnh quẽ chiều hôm sóng chập chồng
Một xóm cô đơn trên bến vắng
Nhạn buồn đơn lẻ liện từng không
Lạc Kiều nhắn bạn ngày xưa cũ
Chẳng buộc thuyền neo chẳng trói lòng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Tự Củng Lạc chu hành nhập Hoàng Hà tức sự, ký phủ huyện liêu hữu