26/10/2021 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trở về
Die Rückkehr

Tác giả: Bertolt Brecht

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2012 07:59

 

Nguyên tác

Die Vaterstadt, wie find ich sie doch?
Folgend den Bomberschwärmen
Komm ich nach Haus.
Wo denn liegt sie? Wo die ungeheueren
Gebirge von Rauch stehn.
Das in den Feuern dort
Ist sie.

Die Vaterstadt, wie empfängt sie mich wohl?
Vor mir kommen die Bomber. Tödliche Schwärme
Melden euch meine Rückkehr. Feuersbrünste
Gehen dem Sohn voraus.

Bản dịch của Quang Chiến

Biết tìm nơi đâu, hỡi thành phố quê hương?
Theo hướng máy bay đi ném bom
Tôi tìm đường về quê cha đất tổ
Thành phố đâu rồi? Kìa, chốn đó
Nơi khói bốc lên cao
Nơi rực trời lửa đỏ
Đấy chính là thành phố quê hương

Mẹ đón con về ra sao đây, hỡi thành phố yêu thương
Máy bay ném bom đã tới trước con rồi
Lửa đã cháy trước giờ con trở lại
Bầy giết người đến báo cuộc hồi hương
Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bertolt Brecht » Trở về