25/01/2022 15:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 47
47

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2015 15:23

 

Nguyên tác

I found a few old letters of mine carefully hidden in her box- a few small toys for her memory to play with.
With a timorous heart she tried to steal these trifles from time's turbulent stream, and said, 'These are mine only!'
Ah, there is no one now to claim them, who can pay their price with loving care, yet here they are still.
Surely there is love in this world to save her from utter loss, even like this love of hers that saved these letters with such fond care.

Bản dịch của Bùi Xuân

Tôi tìm thấy một vài bức thư cũ của mình cẩn trọng ẩn trong chiếc hộp của nàng - cùng một vài món đồ chơi bé nhỏ gợi cho nàng nhớ về những trò chơi
Với một trái tim nhút nhát, nàng đã cố gắng đánh cắp những đồ vặt vãnh từ dòng thời gian hỗn độn, và nói, "Này là của riêng em!"
Ôi chao, không một ai tuyên bố giờ đây rằng họ, là người có thể ra giá với sự chăm sóc ân cần, thế nhưng họ vẫn im lặng
Rõ ràng, tình yêu trong thế gian này đã cứu nàng khỏi mất mát hoàn toàn, ví như tình yêu của nàng đã cứu những bức thư này với sự chăm sóc âu yếm
Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 47