20/09/2020 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Bốn bề vắng lặng như tờ”
“Все тихо - полная луна”

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 08:37

 

Nguyên tác

Все тихо - полная луна
Блестит меж ветел над прудом,
И возле берега волна
С холодным резвится лучом.

Bản dịch của Thuý Toàn

Bốn bề vắng lặng như tờ
Trăng đầy cành liễu bên hồ trăng soi
Gần bờ con sóng loi thoi
Vời theo ánh bạc trăng rơi đầy hồ
1830

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » “Bốn bề vắng lặng như tờ”