27/05/2022 13:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Được tặng chân kinh

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 12/04/2019 10:29

 

Chiều lên chùa núi trầm tư
Chim chao biếc lá hát ru cuộc đời
Sáng về thăm rẫy bên đồi
Thấy nghe vô niệm: ngộ lời Tâm Kinh[1].
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007
[1] “Tự tri-tỉnh thức-vô ngã” là đạo lí của vũ trụ, là mẫu số chung của ý nghĩa cuộc sống, là Thiền; mang năng lượng tích cực có lợi cho toàn vũ trụ, cho sự thăng hoa trí tuệ-tâm linh chung của tất cả. “Tự tri-tỉnh thức-vô ngã” là minh sư vĩ đại nhất của chính mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Được tặng chân kinh