14/08/2022 19:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Hải từ vịnh kỳ 2
南海祠詠其二

Tác giả: Thích Đại Sán - 釋大汕

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2019 07:21

 

Nguyên tác

斷續岡巒小,
東南海氣瀟。
中流多淚網,
曲徑少歸樵。
梅檻依村樹,
春煙鎖板橋。
王維圖畫似,
記取靜來描。

Phiên âm

Đoạn tục cương loan tiểu,
Đông nam hải khí tiêu.
Trung lưu đa lệ võng,
Khúc kính thiểu quy tiều.
Mai hạm y thôn thụ,
Xuân yên toả bản kiều.
Vương Duy[1] đồ hoạ tự,
Ký thủ tĩnh lai miêu.

Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Cao thấp gò liền núi,
Đông nam sóng biển reo.
Thẳng dòng giăng lưới cá,
Quanh lối vắng chân tiều.
Mai nở ven bìa xóm,
Sương sa phủ ván kiều.
Tranh Vương Duy giống hệt,
Ghi nét vẽ vời theo.
Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016
[1] Nhà thơ và hoạ sĩ đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Đại Sán » Nam Hải từ vịnh kỳ 2