05/10/2022 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử kỳ 11
采桑子其十一

Tác giả: Phùng Duyên Kỷ - 馮延己

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2007 09:39

 

Nguyên tác

畫堂燈暖簾櫳卷,
禁漏丁丁。
雨罷寒生,
一夜西窗夢不成。

Phiên âm

Hoạ đường đăng noãn liêm lung quyển,
Cấm lậu đinh đinh.
Vũ bãi hàn sinh,
Nhất dạ tây song mộng bất thành.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đèn cháy ấm hoạ đường rèm mở
Giọt đồng hồ tiếng vỡ đinh đinh
Mưa ngưng hơi lạnh càng thêm
Mái tây thuở ấy mộng đêm không thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Duyên Kỷ » Thái tang tử kỳ 11