04/02/2023 12:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua sông Bạch Đằng

Tác giả: Dương Bá Trạc - 楊伯濯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 00:08

 

Một dòng ra bể nước mênh mông.
Sông Bạch Đằng đây có phải không?
Đánh Hán năm nao thuyền giáp trận,
Bình Hồ nơi đó đã ghi công.
Sóng dồn lớp lớp làn tên bắn,
Gió thổi ào ào tiếng trống rung.
Ngô chúa Trần vương đâu vắng hết,
Ngùi ngùi hiu quạnh cả non sông.
Nguồn: Nét mực tình, NXB Đông Tây, Hà Nội, 1937

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bá Trạc » Qua sông Bạch Đằng