21/10/2021 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sáng tuyết
雪朝

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 22:44

 

Nguyên tác

读carlyle:《TheHeroasPoet》的时候

雪的波涛!
一个银白的宇宙!
我全身心好象要化为了光明流去,
Open-secret哟!
 
楼头的檐溜……
那可不是我全身的血液?
我全身的血液点滴出律吕的幽音,
同那海涛相和,松涛相和,雪涛相和。
 
哦哦!大自然的雄浑哟!
大自然的symphony哟!
Hero—Doet哟!
Proletar1an poet哟!

Bản dịch của Phan Văn Các

Đọc "The Hero as Poet" của Caryle

Mịt mù sóng tuyết!
Một vũ trụ bằng bạc!
Xác, hồn tôi như muốn thành ánh sáng trôi đi
Ôi, điều bí mật công khai

Giọt hiên trước lầu kia...
Phải chăng máu của toàn thân ta?
Máu toàn thân ta nhỏ nên tiếng trong thanh mẫu mực
Hoàn cùng sóng biển, sóng tùng và sóng tuyết

Ô! Ôi nét hùng hồn của thiên nhiên!
Ôi, khúc giao hưởng của thiên nhiên!
Ôi, nhà thơ anh hùng!
Ôi, nhà thơ vô sản!
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Sáng tuyết