24/10/2020 15:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiêu Sơn dạ bạc
焦山夜泊

Tác giả: Vương Đàm - 王曇

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2019 21:47

 

Nguyên tác

華嚴靈館壓嶕嶢,
一片風煙接寂寥。
大地星河圍永夜,
中江燈火見南朝。
魚龍古寺三秋水,
神鬼虛堂八月潮。
獨上數層捫北極,
滿天風露下銀霄。

Phiên âm

Hoa Nghiêm[1] linh quán áp tiêu nghiêu,
Nhất phiến phong yên thiếp tịch liêu.
Đại địa tinh hà vi vĩnh dạ,
Trung giang đăng hoả kiến Nam triều[2].
Ngư Long[3] cổ tự tam thu thuỷ,
Thần quỷ hư đường[4] bát nguyệt triều.
Độc thượng sổ tằng môn Bắc Cực[5],
Mãn thiên phong lộ há ngân tiêu.

Dịch nghĩa

Gác Hoa Nghiêm đè lên cao vời vợi
Một vùng gió sương trong bầu trời lặng lẽ
Mặt đất trời sao bao phủ đêm dài
Trông thấy Nam triều trong đèn lửa trên sông Trường Giang
Nước thu chùa cổ Ngư Long
Đền quỷ thần trống vắng tiếng triều tháng tám dâng
Một mình lên mấy tầng với sao Bắc Cực
Đầy gió sương từ nền trời bạc rơi xuống

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hoa Nghiêm trên đỉnh non vòi vọi
Lặng lẽ đêm gió thổi mù buông
Đất trời bao bọc đêm trường
Thoáng trong đèn lửa Trường Giang Nam triều
Nước ba thu Ngư Long chùa cổ
Miếu quỷ thần nước đổ dâng triều
Với Bắc Cực lên tầng lầu
Gió đưa mây bạc phủ bầu trời sương
Tiêu Sơn nay ở Trấn Giang, Giang Tô, là một đảo nhỏ trong Trường Giang. Theo truyền thuyết, thời cuối Hán xử sĩ Tiêu Tiên từng ẩn cư ở đây nên có tên.

[1] Chỉ gác Hoa Nghiêm trên Tiêu Sơn.
[2] Tức Lục triều, đất thống trị ở hai bờ Trường Giang.
[3] Tên khác của chùa Định Tuệ trên Tiêu Sơn.
[4] Từ câu “Hư đường thần quỷ trú vô thanh” (Miếu quỷ thần trống vắng ban ngày không tiếng động) của Chu Di Tôn trong bài Đề Nam Xương Thiết Trụ quan, chỉ miếu vũ tĩnh lặng, làm nổi bật tiếng triều dâng cuồn cuộn.
[5] Tên gọi tắt của Bắc Cực tinh, cũng gọi là Bắc Thần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Đàm » Tiêu Sơn dạ bạc